Appell 2 – Kunnskap, kunnskapsutvikling og læring i organisasjoner

«Vil du være snill å si meg hvilke nvei jeg burde for å komme bort herfra?

«Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen,» sa katten.

«Det er ikke nøye, » sa Alice.

« er det ikke nøye hvor du går heller,» sa katten.

«Bare jeg kommer noensteds hen,» la Alice til som en slags forklaring.

«Å, der kommer du sikkert,» sa katten. «Bare du går lenge nok.»

 

Læring er en prosess som gjennom transformering av erfaring skaper kunnskap

Formålet med dette foredraget er å sette fokus på læring i organisasjoner.

Kunne skille mellom fire grader av læring og hvordan gjenkjenne disse. Hva er en handlingsteori?

Et foredrag om kunnskap og typer av kunnskap. Om perspektiver på læring i organisasjoner. Kan organisasjoner lære?

En modell på læring i organisasjoner blir brukt, og erfaringer fra deltagerne bidrar til at modellen får mening.

Om viktigheten av å skape et rom for læring i organisasjonen.

Foredraget berører også hva er et integritetsgap? Er det et gap mellom uttalte verdier og holdninger og det som faktisk praktiseres?

De virkelig gode praktikerne er reflekterte praktikere – Hvordan skal vi bidra til å skape flere reflekterte praktikere i organisasjonen?

 

An organization’s ability to learn, and translate that learning into action rapidly, is the ultimate competitive advantage

– Jack Welch

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*