Appell 4 – Dannelse, lederskap og mening

Har du reflektert over ditt eget ståsted som leder? Hvem er du? Hva står du for? Hvordan ser vi det?

Et foredrag som tar opp tema som:

  • Ledelse som meningskapende aktivitet
  • Dannelse som leder
  • Hva er din fortelling som leder?
  • Livet og lederskapets uforsigbarhet
  • Dannelse i renessansen
  • Lederes fall

 

Dannelse kan sees på som å være underveis og aldri slutte å utvikle seg. Å danne seg selv, stadig på nytt, være nysgjerrig og ydmyk på egne vegne i den grad at man alltid er beredt på å lære noe nytt. Dannelse er  ikke noe egoprosjekt. Dannelsen handler om at vi tenker over oss selv.  Men i all denne tenkningen, i ettertenksomheten kan man møte seg selv og se seg selv i relasjon til andre. I et større bilde.  Og i  dette ligger det mye dannelse. Erfaringer  omdannet til å også ta ansvar for andre rundt meg.

Dannelsen i renessansen: Cosimo de Medici krevde at lederne i bankene skulle lese humanistiske fag, språk, historie, filosofi osv. For tanken var at denne typen litteratur gjorde noe med deg som menneske.

Et foredrag som skal inspirere tilhørerne til å være nyskjerrig på lederskapet sitt, kanskje lære noe av renessansen og bli oppmerksom på hva mening og meningskapende aktivitet betyr for en leder.

 

Du får ikke respekt som leder i kraft av din posisjon. For å skape noe stort må du først skape deg selv. Du må tørre å slippe deg løs.
– Cosimo de Medici

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*