Øyeblikk # 33- Brevet til meg selv

Det er første dag på Luftkrigsskolen. Du kan føle spenningen og se den i ansiktene til elevene. Spente på hverandre, på oss veiledere. Spente på egne prestasjoner. De blir samlet i auditoriet hvor de blir bedt om å skrive et brev. Et brev som skal ha tittelen Til Meg Selv. De får høre om Marcus Aurelius, den romerske keiser (født år 121) og verdens mektigste leder på den tiden. Marcus Aurelius skrev ned sine tanker om det å være leder, menneske og hvordan en skulle leve sitt liv.

De får beskjed om å prøve å besvare spørsmålet Hvorfor skal noen ledes av meg? i brevet sitt.  Elevene setter i gang, det skrives iherdig og brevene legges i forseglede konvolutter hvor de skriver sitt eget navn utenpå.

 

Ett år senere. Skoleåret er snart over og tema for dagen er Mitt ståsted som leder. De skal forberede en appell med tema Hvorfor skal noen ledes av meg? I forkant har de fått levert ut brevet som de skrev til seg selv for nesten ett år siden. Hva her skjedd siden sist? Kan de registrere en bevegelse i seg selv og sin lederskaputvikling?

Mitt ståsted som leder

Appellene som elevene gir er fantastiske. De har blitt bedre kjent med sine tanker, følelser og adferd i lederrollen. De snakker åpent ut om sine sterke sider og om sine utviklingsområder. De byr på sitt innerste og sin motivasjon for å fortsette å utvikle seg. Som lederutvikler og veileder kjenner jeg at jeg blir utrolig stolt av å kunne få ta del i denne utviklingen.

Pedagogikken rundt dette er inspirert av Marcus Aurelius, den romerske keiser som skrev verket Til Meg Selv. Et av verdenslitteraturens edleste verker. Han gjorde dette for å styrke seg selv – og for å være bevisst det enorme ansvaret som hvilte på ham som hersker over verdens største rike. I brevene til seg selv er Marcus Aurelius tydelig på hva som er hans læringspunkter, og hva som har formet ham og hans verdier. Han bedriver positivt selvsnakk, han bestemmer seg for hva han skal si til seg selv hver morgen. Han er opptatt av å rette sine krefter mot bestemte mål og ikke å sløse med sin energi. Han driver med mental programmering og forbereder seg på at livet er en kamp. Han minner seg selv på hva som er den dypere hensikten med sin keisergjerning. [1] Marcus Aurelius leder innenfra og ut.

Elevene er ferdige med appellene sine og praten sitter løst. De sier at det var utrolig kult å få dette brevet fra fortiden. Merke forskjellen i tankesett, oppleve bevegelsen som har skjedd i dem selv. Takknemligheten til medelever og veiledere som har hjulpet dem på deres ferd. På reisen til sitt eget lederskap.

[1] Tom Karp (2016), Til Meg Selv, Oslo, Cappelen Damm.

1 Kommentar

  1. Utrolig kult Kåre, både selve innlegget og det at du startet og sluttet året på denne måten sammen med kadettene, det speiler klokskap.

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*