Er det nødvendig å se helheten da?

Toy soldiers war concepts

Jeg sitter på jobb og er i et filosofisk humør. De siste månedene på jobb har vært preget av tilbakemeldinger, planlegging av neste skoleår og mange briefinger om den nye utdanningsreformen vi skal inn i. Det tas en del strategiske valg for Forsvaret.  I Forsvaret skal vi jo være gode på strategi.. En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring.

Hvorfor ikke Google litt mer? Når jeg Googler ordet strategi får jeg over 55 millioner treff. Hva med Strategy?  767 millioner. Akkurat ja. Flere som har skrevet noe om strategi.. Er det viktig med en strategi eller en visjon for virksomheten da? Trenger vi det?

En fortelling som ofte refereres til (men som kanskje ikke alle kjenner) er The Blind Men and The Elephant. Seks blinde menn gikk for å se en elefant (selv om de var blinde). Etterpå var alle like bastante på hva de hadde «sett». Henry Mintzberg (2009) skriver at «Vi er de blinde menn og dannelsen av en strategi er vår elefant» . Med dette mener han at siden vi ikke har en visjon til å se hele elefanten, griper vi fatt i en del og tror vi ser helheten. Jeg kan kjenne meg igjen i opplevelsen av omstillingsprosessen vi nå står midt oppe i.  Jeg lurer på hvilken del av elefanten Forsvarets Høyskole holder fast på?

«The soul..never thinks without a picture» – Aristoteles

Det er viktig å ha et visjonært syn på hvordan strategien skal utformes og at man prøver å inspirere og engasjere slik at medarbeiderne får et eieforhold til visjonen. «If it is really a vision, you’ll never forget it» Warren Bennis. Her er det viktig at ledelsen klarer å fortelle oss hvordan elefanten ser ut slik at vi unngår at vi sitter som blinde menn og krangler med hver vår oppfatning av virkeligheten. Vår visjon for fremtidig utdanning bør inneholde et fokus på våre kjerneverdier og et blikk mot fremtiden. Luftkrigsskolens visjon er «For Luftforsvarets fremtid».  Min opplevelse er atvår ledelse ikke deler vår visjon. Vår utdanningsinstitusjon er grunnlaget for å skape dyktige offiserer i Luftforsvaret. Når vi nå skal sanere utdanningen, redusere lengden og kanskje kvitte oss med 50% av de ansatte, er ikke dette kvalitetssikring.

Jeg har tro på at vi kan bidra mye til våre elever ved å være visjonære, veiledende og oppfordre til refleksjon rundt hvordan visjonen skal nås. Det å skape gode relasjoner i avdelingen er viktig noe også Ø.Martinsen (2005) skriver i sin artikkel Lederskap- spiller det noen rolle?; Forskning på lederskap viser at ledere som bidrar til å skape og kommunisere visjoner, som inspirerer, og som er opptatt av gode relasjoner til medarbeiderene er de dyktigste, sammenlignet med ledere som klassisk sett er «oppgaveorienterte» og styrer ved hjelp av tanken om «forutsigbar belønning for innsats». Konklusjonen til Martinsen er at man bør satse på rekruttering av ledere med personlighetsmessig potensial for utvikling og at ledertrening bør fokusere på visjon, inspirasjon, verdier og utvikling av gode relasjoner til medarbeidere. Les artikkelen hans her.

Det er også viktig at dette visjonære og inspirerende tankegods oppleves av medarbeiderne som noe ledelsen tror på og står for. Så lederstil og strategi henger sammen her. Dette er ikke skuespill, men lederskap. Hvis ikke blir fallhøyden stor.

 

«Du får ikke respekt som leder i kraft av din posisjon. For å skape noe stort må du først skape deg selv. Du må tørre å slippe deg løs.» – Lorenzo de Medici

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*