Øyeblikk #22 – Lederskap krever trening

Det å lede mennesker er noen av de mest utfordrende oppgavene vi kan påta oss. Det krever en mengde ferdigheter, kompetanse og vilje. Mange ledere ønsker å utgjøre en forskjell for de man skal lede, noe som medfører at de må gi mye av seg selv, lange arbeidsdager, evne til å stå i konflikter, tåle suksess og fiasko.  For å takle alt dette må lederen øve seg på å fokusere på det som er viktig. For å klare dette må lederen drive bevisst trening for å øke kvaliteten på sitt lederskap.

Skal du utnytte dine evner som leder, må du trene på å være en leder.

Hva skal jeg trene på da? Jeg ønsker å utvikle meg som leder? Platon hevdet at det tok 50 år å trene en god leder. Da er de jo pensjonert for lengst..

En av de mest viktigste ferdighetene en leder kan trene seg på er å lytte. En ekte leder lytter til sine medarbeideres tilbakemeldinger før beslutningene tas. Som lytter til deg når du har noe på hjertet.

Kjenn deg selv. Godt lederskap starter innenfra. Når du har en følelse av hvem du er, vil det invitere deg til å gjøre noe med det. Å kjenne seg selv gjør at du kan gi deg selv bedre råd i ditt lederskap. Jo mer du kjenner deg selv, jo nærmere kan du bli til å være alt du kan være.

Trene på hvordan du møter de rundt deg. Er du i stand til å behandle dine medarbeidere som 1-ere?

Trene på relasjonsbygging. Bygge gode relasjoner er hjørnesteinen i lederskap og respekt er i hjertet av å bygge relasjoner . Relasjonene er limet som holder sammen operative team og er en ferdighet som du som leder og teamet må trene på. Skal du lykkes som leder, må din relasjonelle muskel trenes opp.

Så tenk på disse ferdighetene som en muskel som må trenes. De blir ikke sterke uten masse øving og trening.

Øvelse gjør mester.

 

if_you_inspire_adams

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*