Øyeblikk #27 -å lytte til det som ikke sies

«Jeg  trodde ikke jeg skulle bli så sint når noen ikke lyttet til meg..»

Kommentar fra en leder på lederutviklingsprogrammet Base Camp.

Lytte Casen

Vi underviser i lyttenivåer. Går igjennom teori og snakker om lytteteknikk. Forteller om åpne og lukkede spørsmål. Gruppen blir delt i to og den halvparten blir sendt på gangen. Ute på gangen blir de bedt om å forberede noe ( en utfordring, eller noe de brenner for). De skal så komme inn for å fortelle dette til sin «leder» ( de som ble igjen i klaserommet)

De som ble igjen i klasserommet får instruks om å lytte på alle tre lyttenivåene.  De skal altså først være empatiske lyttere (nivå 3)  og etterhvert være (vei)ledere som lytter på nivå 1 ( da er du mere opptatt av å fortelle din egen historie).

Casen gjennomføres. Det tar ca 10 minutter. I refleksjonen etterpå kommer det opp mange erfaringer som kan relateres direkte tilbake til disse ledernes arbeidshverdag.

«Jeg la merke til at han ikke var oppmerksom på meg i det hele tatt. Han var kun opptatt av seg selv. Slike ledere møter jeg ofte.»

» Jeg ble oppgitt og lei meg da jeg ble avbrutt midt i min historie. Hun ville jo bare fortelle om sine egne erfaringer. Det var jo ikke jeg som var i fokus. «

«Det var som jeg egentlig ikke eksisterte. Ekkel følelse. Jeg har aldri vært så oppmerksom på om jeg virkelig ble lyttet til. Når jeg oppdaget det, ble den lederen en ikke-person.»

«Jeg merket at han ikke lyttet innimellom. Men jeg la også merke til at han lyttet til det jeg ikke sa. Det var som han så rett igjennom meg.»

Kommunikasjon er kjernen i all veiledning ( Tveiten 2006). Evnen til å lytte er grunnlaget for god kommunikasjon. Å lytte  er forskjellig fra å høre. Å høre er egentlig bare å fange opp lydbølger (Gjerde 2004). Som veileder det viktig å være bevisst egen lytting. En god veileder lytter også til det som ikke sies. Du søker å fange opp kroppspråk, ansiktsuttrykk, stemmens klang og volum og når det er stille.

Lytting kan også være en måte å anerkjenne andre mennesker på. I ditt lyttende engasjement, bekrefter du den andres eksistens. Ved å lytte forteller vi at personen du lytter til har betydning. Formålet bør være å lytte med det for øye å stimulere til refleksjon, handling og læring.

“Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.”

Stephen R Covey

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*