Øyeblikk 36 – Lederskap – respekt – medfølelse

Av alle latterlige ting er det ingenting latterligere enn å ha det travelt
– Søren Kirkegaard

 

Dårlig tid gjør oss dårligere til å se hverandre

En studie ved Princeton i 1973 under et teologisk seminar gikk ut på følgende; Studentene ble spurt om å delta i en studie om religiøs utdannelse og yrke. De fylte ut et skjema om sin religion og tro og fikk beskjed om at første del av eksperimentet skulle foregå i bygg nr 1 og deretter i bygg nr 2. Mellom disse byggene lå det en skuespiller utkledd som en uteligger. Han ligger og ynker seg. Han er instruert til å ynke seg og hoste to ganger. Studentene i studien fikk varierende grad av tidspress.

Resultatet

Selv, prestene, som akkurat hadde laget et foredrag om den barmhjertige samaritan, gikk 50% rett forbi mannen uten å gi ham noen form for hjelp. Av de som hadde dårlig tid, gikk 90% forbi.

Det var ingen påviste funn knyttet til religion.

Studien viste at dårlig tid gjorde at personene var mindre tilbøyelige til å hjelpe andre. Enkelte tråkket til og med over personen på veien.

Så hva kan vi lære av dette? Er det mulig å stoppe opp litt i lederhverdagen? –  Se en gang til ?

Du har sikkert som leder en utrolig hektisk hverdag. Det er vanskelig å få oversikt og det store bildet. Stress og tidsfrister er hverdagen. Dette har vi jo hørt  forstyrrer vår evne til å se våre medarbeidere.

Da må vi fokusere. På å se. Se hverandres behov. Ha øyne (og ører) åpne for menneskene vi omgås. Se mere enn en gang. Ordet respekt (lat.: respectare) betyr å se en gang til, se om igjen. Dette kan du gjøre allerede i dag. Møte en medarbeider på nytt.  Kanskje ville vi da se nye sider, nye kvaliteter, ny kompetanse…

En dag oppdaget jeg at det var noen mennesker jeg aldri kom til å se igjen. 
– I allefall ikke på den samme måten..

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*