Øyeblikk 39 – Du kan ikke lure deg selv

«Gjennom veiledningen har jeg lært meg selv å kjenne på både godt og vondt, og dette kommer til å være med meg videre i min utvikling. Jeg tror jeg vil stå enda sterkere i møte med utfordringer i fremtiden, og denne gjennom denne erkjennelsen tror jeg at jeg er et godt stykke på vei. Jeg har innsett at jeg ikke kan lure meg selv lengre. Jeg er den jeg er. «
Samtale med kadett juni 2017

Gjennom å lytte til denne kadettens erkjennelser og slår det meg hvor innsiktsfulle disse ordene er. Dette er en leder under utvikling som har begynt å erkjenne hvem han/hun er. Oppdager gradvis hva de står for, hvem de er og hvordan de virker på andre. De får kunnskap om seg selv som er kjent eller ukjent i øyeblikket. Det er ubehagelige sannheter eller befriende erkjennelser om sine styrker. Sannheten om deg selv kan løfte deg opp eller rive deg overende, fordi den rokker ved fundamentet for hvem du er og hvem du prøver å være.  Denne bevisstheten eller erkjennelsen er gull verdt for en leder. Gjennom denne bevisstheten kan du bytte opp din relasjonelle bevissthet.

Dette diktet sto på trykk i The American Magazine i 1934. Skrevet av amerikaneren Dale Wimbrow.

When you get what you want in your struggle for pelf,
And the world makes you King for a day,
Then go to the mirror and look at yourself,
And see what that guy has to say.

For it isn’t your Father, or Mother, or Wife,
Who judgement upon you must pass.
The feller whose verdict counts most in your life
Is the guy staring back from the glass.

He’s the feller to please, never mind all the rest,
For he’s with you clear up to the end,
And you’ve passed your most dangerous, difficult test
If the guy in the glass is your friend.

You may be like Jack Horner and «chisel» a plum,
And think you’re a wonderful guy,
But the man in the glass says you’re only a bum
If you can’t look him straight in the eye.

You can fool the whole world down the pathway of years,
And get pats on the back as you pass,
But your final reward will be heartaches and tears
If you’ve cheated the guy in the glass.

 

Du kan lure mange sier Wimbrow, men du kan ikke lure personen som stirrer tilbake på deg i speilet. Det er din ærlighet til deg selv som avgjør din styrke.

Michael Jackson prøver å fortelle oss gjennom sangen Man in the Mirror som kom ut 1988, at skal du få til en forandring må du starte med deg selv.

Appellen om å bli kjent med seg selv,  er ikke akkurat ny. Sokrates prøvde å overbevise oss om det samme for 2400 år siden. Ekte erkjennelse og innsikt kommer innenfra, sa han. Sokrates mente at man må kjenne seg selv for å handle rett. Er du bevisst deg selv, dine verdier og motivasjon er det lettere å ta riktige valg. Sokrates mente at våre handlinger var uttrykk for kunnskap og innsikt. En viktig forutsetning for å handle riktig og fungere godt som menneske, var derfor å ha rett kunnskap som var ervervet på en engasjert og aktiv måte.

That’s Why I Want You To
Know.
I’m Starting With The Man In
The Mirror
I’m Asking Him To Change
His Ways

 

Så kjære leser. Har ikke du også lyst til å utgjøre en forskjell for noen? Hva med å utgjøre en forskjell for deg selv. Starte der? Har du mot nok til å konfrontere deg selv?

Lederutviklerne Binney, Wilke og Williams skriver i sin bok Living Leadership – a practical guide for ordinary heroes at det er ledernes evne til å håndtere sine indre demoner som ble avgjørende i krevende situasjoner. De påstår at det er ledernes aksept av seg selv, på godt og vondt, som utgjorde forskjellen. Slik som personen vi startet med lengre oppe på denne siden..

Binney, Wilke og Williams sier at ledere ikke kan unngå sine demoner; de kommer til syne og til uttrykk spesielt når noe oppleves som vanskelig. Men det å akseptere at vi har noen indre demoner vi kjemper med, akseptere at de er der, er den første erkjennelse. For disse demonene tapper oss for energi og oppmerksomhet. I stedet for å hige etter en person/leder/menneske du ikke er så aksepter deg selv med de styrker (og svakheter) du har. Det er et viktig steg i en positiv utvikling. Du er den du er.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*