Øyeblikk 43 – Eyes Out

Vi har nå i ett år fokusert på oss selv folkens. Fått tilbakemelding på vår adferd og blitt kjent med våre styrker og svakheter. Dere har satt ord på deres tanker, følelser og reflektert mye over hvordan dere reagerer på forskjellige typer stress.

Nå har tiden kommet til å endre fokus. ”Eyes Out”

 

”Eyes Out” er en påminnelse til jagerflyformasjonen om å få blikket vekk fra instrumenter/radar osv og rette blikket utover, gjennom cockpitglasset fordi situasjonen tilsier at det som er viktig foregår i umiddelbar nærhet. Eks. andre fly, bakken etc”
                     (- Samtale med F-16 Pilot, Juli 17)

Hvor retter du ditt fokus i ditt lederskap? Mot deg selv, andre eller verden rundt? Som leder trenger du å kunne rette fokuset mot alle disse fokusområdene. Det er viktig å være bevisst hvor fokuset er rettet.  (I Distraksjon er den nye normalen – kan du lese mer om lederens tre fokus)

Det å rette fokus utover – mot de andre rundt seg  – hvordan møter jeg andre mennesker – hvordan bruker jeg min evne til empati?

Empati er viktig for å kunne bygge relasjoner til andre. Hvordan skal du trene opp denne evnen?

  • Du kan starte med å be om tilbakemeldinger. Sjekk ut med de rundt deg. Du trenger å vite om du forstår hva personen sier, hva de føler eller tenker akkurat nå. Er du ikke komfortabel med å gjøre dette? Tren på din ektefelle/samboer, en betrodd venn eller din veileder. Noen som du vet gir deg ærlige tilbakemeldinger og ikke bare sier hva du vil høre.

Blant nevroforskere er det to typer empati  som har særlig relevans for utøvende effektivitet: kognitiv empati og følelsesmessig empati. Hver har sitt grunnlag i forskjellige kretser i hjernen vår. Med kognitiv empati kan du forstå en annen persons perspektiv, reflektere over hans situasjon, og vurdere de krefter som kan virke på ham. Emosjonell empati gir deg mulighet til å fornemme uuttalte følelser ved å lese ansiktsuttrykk eller andre ikke-verbal kommunikasjon. Begge former for empati er nyttige for ledere. (Daniel Goleman, 2017)

En annen viktig egenskap som kan trenes opp er din evne til mentalisering. Mentalisering – ”å se den andre innenfra og seg selv utenfra”. Prøve å forstå den andres adferd, tanker og følelser gjennom empati og samtidig se seg selv i dette. Være bevisst sin egen adferd.

En leder som er opptatt av disse fokus vil, om han/hun trener på det, øke sin empatiske evne og vil kunne justere sin lederadferd hensiktsmessig. Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn her, men mye starter ved en bevissthet på hvor vi har vårt fokus i lederskapet.

EYES OUT, folkens !

1 Kommentar

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*