Øyeblikk 6 – Å hugge bit for bit

En veileder ble spurt om hvordan han tenkte rundt veiledning og om han kunne fortelle litt om hvordan han gjorde det. Under samtalen ble engasjementet til denne veilederen meget tydelig da han begynte å fortelle om den metafor som han likte å bruke i undervisningen.  blokkVeilederen forteller at han i undervisningen viste et bilde av en marmorblokk og ba deltagerne fortelle hva de så. Stille en stund..Tjaa, en stein? En marmorblokk? Ja, vi er enige om at det må være en marmorblokk.

Ingen kunne se en potensiell statue. Ingen så at denne steinen kunne bli til noe. Hvordan ser dere på dere selv?, spør veilederen. Kan dere se for dere at lederutvikling handler om å kunne se potensial, jobbe hardt og hogge bit for bit? Det blir stille i klasserommet. Så viser veilederen bildet av David. Et øyeblikk er det helt stille igjen. Aha, ja. selvsagt. er kommentarene som kommer fra salen. 

Veilederen forteller videre at hans tilnærming er å hjelpe veisøkeren. Han sier «Jeg vil som Michelangelo bare hjelpe det som er i steinen å komme ut, jeg forestiller meg at det er en potensiell god leder der inne og hjelper studenten å se denne selv. Hjelper ham å se “statuen av seg selv” slik at han kan realisere sitt potensial og hogge videre selv.  

Veilederen ber studenten om å prøve å se sitt eget potensial. De ble så bedt om å dele det de hadde sett i gruppen. Veilederne fortsetter der sitt videre arbeid med å hjelpe veisøker å “hogge videre”. Dette handler slik vi ser det om å frigjøre energi, kompetanse og potensiale som ligger i den enkelte og i dermed i organisasjonen. Dette underbygges av Scharmer (2009) som mener at man bør suspendere sine egne allerede skapte forestillinger og la alle dører stå åpne for det nye som kommer. Dette understøtter essensen i også det Michelangelo trodde på når han sa at skulptøren “releases the hand from the marble that holds it prisoner” (Senge, 2009, p. xi)

davidMichelangelos David, ble ferdigstilt av Michelangelo Buonarroti i 1504 etter tre år med hardt arbeid. Statuen forestiller den bibelske personen David i det øyeblikket han utfordrer Goliat. Michelangelo valgte å ikke fremstille David slik det var tradisjonelt på den tiden, nemlig etter han hadde beseiret Goliat. I stedet velger Michelangelo å vise David i øyeblikket han tar sitt valg. Dette blir en slags metafor på å være tilstede i øyeblikket og viser samtidig vilje og handlekraft. Samtidig går det an å se på statuen som en metafor for utvikling. Å slippe ut det potensial som ligger i steinblokken. Ikke forme en steinblokk til å bli noe, men slippe ut det som er der inne. Det er en viktig forskjell.

 

1 Kommentar

  1. Kanskje dette blir åpningsinnlegget i boka, det er noe trygt, teoretisk og solid over dette innlegget – litt som selve blokken på en måte. Og så skriver du på en måte også inn en du er veldig glad i her.

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*